TULOMSAS continues its journey with the National Train

TÜLOMSAŞ continues its journey with the National Train: TÜLOMSAŞ continues its journey in the railway sector, with its first years of experience with 119, the cities it connects with rails, and the contributions it has made to Turkish industry with its gold letters, with its una National Train T. Hayri Avci, General Manager of TULOMSAS; Or We are continuing our efforts to increase our market share in the world railway market, to increase the local rate in manufacturing and to develop original projects, “he says.
The contractor, wagon repair first cordless lorries from a small workshop grew from year to year workshop made the first street sweeping vehicles, the first bus washing facilities in the Revolution automobile to the first scale manufacturing of steam locomotives and thence electric locomotives and finally its long road extending to the maritime industry, with thousands of products, giving Turkey 's name is among the organizations that have developed. TÜLOMSAŞ the General Manager of Turkey's first national railway project will put its signature to Hayri Avci with the early days of the organization prior year 119 2023 We talked extending their goals.
The history of TÜLOMSAŞ has exceeded a century. What can you say about today's vision and mission by looking at a history like 119 years?
Since its establishment, TÜLOMSAŞ, which is the center of production, maintenance, repair and revision of the main lines and maneuvering locomotives of our country as well as various types of freight wagons and sub-components of these products, continues its activities to fulfill this mission at the highest level. Besides this mission; railway side industry and rail systems cluster, the establishment of a railway test center, the production of new generation locomotives with domestic contribution to the service of our country, logistics companies to meet the needs of the freight wagon, the national locomotive project is working under the scope of modernization of tramway vehicles. With its experience and know-how, 119 is a large industrial corporation that meets the needs of our country's railroad-pulling vehicles. TÜLOMSAŞ is proud to be a public institution with its contributions to our country's economy and employment. Our goal is to reach the vision of 2015-2023 is a TÜLOMSAŞ which increases our economic parameters in a positive way. In the sectoral structure, not only targeting the railway sector but also the production for the maritime sector; Diesel engine set production for Van Lake ferries was started.
Could you inform us about your R & D activities?
Cooperation with TÜBİTAK and Universities is continuing in order to increase our market share in the world railway market, to increase the local rate in manufacturing and to develop original projects. Our ongoing major projects within the scope of the original project: Turkey's First National Electric Locomotives for the design and production of "E1000 Type Electric Locomotive Development" Project, with the support of TCDD is continued cooperation with TUBITAK and TULOMSAS. which for the first time in Turkey within the scope of indigenization and traction converters manufactured by a few companies in the world, Central Control Unit, Control Panel and Traction Control Unit 's design and manufacture has been completed. Another project is the Light Weighted Wagon Project. The current tariff of the wagons used is the average 24 ton. With this project the wagon load will be reduced to 19,7 tons and 4,3 tons per wagon, 12 can be transported more than 51,6 tons per wagon. With the support of TCDD, the project of lightened freight wagon design and prototype construction continues in cooperation with TÜLOMSAŞ, İTÜ and TÜBİTAK. The project is a multi-purpose, new platform wagon design; It is one of the most demanded wagon types that TCDD and logistic companies need the most. Thanks to the production of the wagon, transportation will be provided to the country by developing a product that will be able to transport both in domestic conditions and in the international market and to compete in the international market.
Rail Systems Test Center is supported by TÜLOMSAŞ and our activities towards R & D and test center which are working for establishment in Eskişehir are continuing. Studies on the applicability of the project TÜLOMSAŞın liderliğindeki bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında Anadolu Üniversitesi tarafından kurulması planlanan Raylı Sistemler Mükemmeliyet Merkezi projesi DPT tarafından onay almıştır. Türkiye’de tek merkez olacaktır. Mükemmeliyet merkezine yönelik çalışmalar Anadolu Üniversitesi, TCDD, TÜLOMSAŞ ve diğer bağlı ortaklıklar ile birlikte sürdürülmektedir. Test merkezinin Alpu ilçesi civarında kurulması için prosedür çalışmaları devam etmektedir.
Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki sektörel faaliyetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Ürünlerimizi ABD, Irak, İran, Tayland, Fransa gibi ülkelere ihraç etmekteyiz. İhraç ettiğimiz ürünlerin başında lokomotif, lokomotif yedek parçaları, dizel motor, cer motoru ve parçaları gelmektedir.Elektrikli Lokomotifte TÜLOMSAŞ-ROTEM işbirliği ile üretilecek lokomotiflerimiz 2013 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yerini alacaktır. Üç yıl içinde 72 lokomotif üretilmesi hedeflenmektedir. Dizel Elektrikli lokomotifte; TÜLOMSAŞ-GE Ortak İşbirliği ile üretilen ilk lokomotif Eylül ayında Berlin’de Uluslar Arası Demiryolu Fuarı’nda pazara sunuluyor. Başlangıç olarak yılda minimum 50 adet lokomotif üretilmesi ile en kısa zamanda yılda 100 lokomotifin üretilmesi hedeflenmektedir.
TÜLOMSAŞ ile GE firması arasında yeni nesil Avrupa platformu lokomotiflerin ortak imalatı ile ilgili yapılan “Stratejik Ortaklık Anlaşması” 09.11.2012 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Yük Vagonu konusunda müşteri istekleri tam olarak karşılanmaktadır. Yıllık üretimin 1000 adet vagon olarak üretilmesi planlanmaktadır. Ülkemizdeki mevcut sanayi alt yapısı bu imalat için çok uygundur.
Lojistik firmalarının ihtiyacı olan yük vagonları 2007 yılından itibaren Şirketimiz tarafından karşılanmaktadır. çeşitli tipte ( tenteli, konteyner, kayar duvarlı, cevher, sarnıç, tahıl, vb.) yük vagonu ihtiyaçlarını TÜLOMSAŞ karşılamaktadır.
TÜLOMSAŞ hafif raylı araçlara ait cer motorlarını imal ediyor. Marmaray araçlarına ait cer motorlarının üretimi TÜLOMSAŞ’ ta yapılmaktadır.Yerlileştirme kapsamında TCDD için DE 33000 tipi lokomotiflerde kullanılmak üzere cer motorlarının yerli imalatına başlanmıştır. Ürün başına yüzde 50 tasarruf sağlanmıştır. Yıllık üretim bin adet olarak planlanmaktadır
Marmaray araçlarına ait Tekerlek-Aks seti montajı ve Cer motorlu boji montajı TÜLOMSAŞ’ ta yapılmaktadır. Yıllık üretim 5000 adet olarak planlanmaktadır.
Belediyelerin tramvay modernizasyon ve modifikasyon ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gaziantep Belediyesi için 15 adet tramvay modernizasyonu yapılmıştır.10 adet daha yapılacaktır.
Ar-Ge faaliyetlerinizi hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Dünya demiryolu pazarında pazar payımızın yükseltilmesi, imalatta yerli oranının arttırılması ve özgün projelerin geliştirilmesi için TÜBİTAK ve Üniversiteler ile işbirliği sürdürülmektedir. Özgün projeler kapsamında halen devam eden önemli projelerimiz: Türkiye’nin İlk Milli Elektrikli Lokomotifinin tasarımı ve üretimine yönelik “E1000 Tipi Elektrikli Lokomotif Geliştirme” Projesi, TCDD’nin desteği ile TÜBİTAK ve TÜLOMSAŞ işbirliği ile sürdürülmektedir. Türkiye’de ilk defa yerlileştirme kapsamında olan ve dünyada birkaç firma tarafından üretilen Cer konvertörü, Merkezi Kontrol Ünitesi, Kumanda Masası ve Cer Kontrol Ünitesi ‘nin tasarımı ve imalatı tamamlanmıştır. Bir diğer projemiz Hafifletilmiş Yük Vagonu Projesi’dir. Halen kullanılan vagonların darası ortalama 24 ton’dur. Bu proje ile vagon darası 19,7 tona indirilmiş olacak ve vagon başına 4,3 ton, 12 vagonluk katar başına 51,6 ton daha fazla yük taşınabilecektir. TCDD’nin desteği ile Hafifletilmiş Yük Vagonu tasarımı ve prototip imalatı projesi kamu projeleri kapsamında TÜLOMSAŞ, İTÜ ve TÜBİTAK işbirliği ile devam etmektedir. Proje çok amaçlı, yeni bir platform vagon tasarımı olup; TCDD ve lojistik firmalarının en çok ihtiyaç duyduğu, en fazla talep ettiği vagon tiplerinden birisidir. Vagonun üretimi sayesinde hem yurt içi hizmetinde çağdaş koşullarda taşıma yapılabilecek, hem de uluslararası piyasada rekabet edecek bir ürün geliştirilerek ülkeye döviz kazandırılacaktır.
Raylı Sistemler Test Merkezi ise TÜLOMSAŞ tarafından desteklenen ve Eskişehir’ de kurulması için çalışılan Ar-Ge ve test merkezi ne yönelik faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Projenin uygulanabilirliği ile ilgili çalışmalar TÜLOMSAŞ
a team led by. Within the scope of this project, the Rail Systems Center of Excellence project, which is planned to be established by Anadolu University, has been approved by SPO. Turkey will be a single center. Anadolu University, TCDD, TÜLOMSAŞ and other subsidiaries are working on the center of excellence. The procedure for the establishment of the test center in the vicinity of the Alpu district continues.
What are your goals for the 2023 vision as TÜLOMSAŞ?
We aim to be the world brand of our company's products and to exceed 2023 billion euro sales turnover in 1. Our 250 targets are to provide a minimum of 30 million euro to our sub-industry, to make our region a railway vehicle production center and to create a sector where approximately 2023 will be employed.
As TÜLOMSAŞ, our strategic aim is; is the redefinition and structuring of the rail systems sector according to industry terminology in our country.
NATIONAL TRAIN STUDIES STARTED
TÜLOMSAŞ, the factory of the firsts, started to work to produce the National High Speed ​​Train. 17 In the press launch in December, the former Minister of Transport Binali Yildirim announced that the National Train Project will be TÜLOMSAŞ. In addition to TÜLOMSAŞ, the Istanbul Technical University, Aselsan and 153 private sector companies will be the solution partners of the project. R & D will receive support from TUBITAK. The project is aimed at saving around 3 million dollars. Turkish workers and Turkish engineers will produce high-speed trains on tracks until 2018.
conversation


Be the first to comment

Comments