the izbe
35 Izmir

İZBAN Adds Value to Birdbird and Beet

İZ­BAN Kuş­çu­bu­run ve Pan­car­a de­ğer kat­tı : Ya­pı­mı de­vam eden İZ­BAN, Pan­car ve Kuş­çu­bu­run’­da ar­sa ve ev fi­yat­la­rı­nı iki­ye kat­la­dı. Ya­tı­rım­cı­lar böl­ge­ler­den ar­sa ala­bil­mek için [more…]